ही महत्त्वाची परीक्षा अनिश्चित काळासाठी स्थगित - mandeshexpress.com

Latest

Advertise

Saturday, August 15, 2020

ही महत्त्वाची परीक्षा अनिश्चित काळासाठी स्थगित

 

ही महत्त्वाची परीक्षा अनिश्चित काळासाठी स्थगित


मुंबई : सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या मार्फत घेण्यात येणारी शासकीय सहकार व लेखा पदविका (जी.डी.सी. अँड ए.) परीक्षा व सहकारी गृहनिर्माण व्यवस्थापन प्रमाणपत्र (सी.एच.एम.) परीक्षा कोविड 19 मुळे अनिश्चित काळासाठी स्थगित करण्यात आली आहे


सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी याबाबत परिपत्रक जारी केले आहे.


Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज


No comments:

Post a Comment

Advertise