वारणा धरण १०० टक्के भरण्यासाठी फक्त २.४० टी.एम.सी.पाण्याची गरज - mandeshexpress.com

Latest

Advertise

Friday, August 21, 2020

वारणा धरण १०० टक्के भरण्यासाठी फक्त २.४० टी.एम.सी.पाण्याची गरज

वारणा धरण

वारणा धरण १०० टक्के भरण्यासाठी फक्त २.४० टी.एम.सी.पाण्याची गरज  


सांगली, दि. 21 ,: जिल्ह्यातील वारणा धरणात आज सायंकाळी 5 वाजेपर्यंत 32.06 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून या धरणाची साठवण क्षमता 34.40 टी.एम.सी. इतकी असून फक्त २.४० टी.एम.सी.पाण्याची गरज आहे .

 

सातारा जिल्ह्यातील कोयना धरणामध्ये 94.73 टी.एम.सी इतका पाणीसाठा असून धरणाची साठवण क्षमता 105.25 टी.एम.सी, धोम धरणात 12.88 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 13.50 टी.एम.सी, कन्हेर धरणात 9.09 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 10.10 टी.एम.सी., उरमोडी धरणात 9.49 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 9.97 टी.एम.सी, तारळी धरणात 5.46 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 5.85 टी.एम.सी. आहे.  


तसेच कोल्हापूर जिल्ह्यातील दूधगंगा धरणात 24.12 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 25.40 व राधानगरी धरणात 8.36 टी.एम.सी पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 8.36 टी.एम.सी.आहे. अलमट्टी धरणात 100.51 टी.एम.सी. पाणीसाठा असून साठवण क्षमता 123 टी.एम.सी. असल्याचे जलसंपदा विभागामार्फत कळविण्यात आले आहे.  


सांडवा, कालवा व विद्युतगृहाव्दारे विविध धरणातून सोडण्यात आलेला विसर्ग क्युसेक्स मध्ये पुढीलप्रमाणे. कोयना 12059, धोम 199, कण्हेर 2714, वारणा 11978, दूधगंगा 1800, राधानगरी 4256, तुळशी 507, कासारी 250, पाटगाव 2818, धोम बलकवडी 1210, उरमोडी 1710, तारळी 1442, अलमट्टी 2 लाख 50 हजार क्युसेक्स विसर्ग सुरू आहे. विविध  पुलाच्या ठिकाणी  पाण्याची  पातळी  व  कंसात इशारा पातळी  फूटामध्ये पुढीलप्रमाणे आहे. कृष्णा  पूल  कराड 18.6 (45), आयर्विन  पूल सांगली 24.8 (40) व अंकली पूल हरिपूर 32.6 (45.11).


Join Free WhatasApp माणदेश एक्सप्रेस न्युज


No comments:

Post a Comment

Advertise